Webinar Payhawk: zo maak je scope 3-emissies inzichtelijk

Webinar Payhawk: zo maak je scope 3-emissies inzichtelijk

De CSRD-richtlijn verplicht organisaties om vanaf 2024 te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Voor het verzamelen van data over scope 1 en 2 waren al langer richtlijnen, maar de schoen begint te wringen bij scope 3. Dat gaat over de data uit de gehele waardeketen. Hoe verzamel je die data? Die vraag wordt beantwoord tijdens een webinar van Payhawk op 10 juli.

‘Tijdens de webinar bespreken we hoe je met Payhawk Green de scope 3-emissies inzichtelijk kunt maken’, legt Kwint Jansen, Spend Management Specialist bij Payhawk, uit. ‘Dankzij de samenwerking met Lune kunnen wij inschatten wat de hoeveelheid CO2-uitstoot is voor uitgaven die worden gedaan met onze betaalkaarten en ook voor de zakelijke reizen die worden gemaakt. Voor een zo nauwkeurig mogelijke weergave gebruikt het Payhawk de schattingen van het Greenhouse Gas Protocol. Deze data zijn volledig compliant en deze kun je gebruiken voor de ESG-rapportage van organisaties.’

Inzicht verschaffen

Met de introductie van de CSRD-richtlijn is er een groeiende aandacht voor duurzaamheid, merkt Jansen op. ‘Veel organisaties gaan ermee aan de slag. Enerzijds omdat ze al een rapportageverplichting hebben, anderzijds omdat de keten waarin ze acteren hen daarom vraagt. Rapporteren is lastig, maar tijdens ons webinar hopen wij bedrijven te inspireren en informeren dat het allemaal niet zo overweldigend hoeft te zijn. Zodat organisaties houvast krijgen om ermee aan de slag te gaan.’

Jansen gaat tijdens de webinar in gesprek met Wienke Schouwink, Environmental Solutions Manager bij DGB Group. ‘DGB Group is een van onze klanten en zij gebruiken ons platform voor hun uitgaven. Zij focussen zich op het inzichtelijk maken van de ecologische voetafdruk van bedrijven en het compenseren hiervan. Voornamelijk door het planten van bomen om daarmee CO2 uit de lucht te onttrekken. In de keten werken zij bovendien actief samen met organisaties die net zoals zij een net zero-doelstelling hebben.’

Onder andere de volgende ontwerpen komen aan bod tijdens de webinar:

  • Waarom is het in kaart brengen van scope 3-emissies zo uitdagend?
  • Hoe kan Payhawk Green helpen om compliant te zijn aan de CSRD-richtlijn?
  • Hoe kan je met DGB Group jouw klimaatimpact compenseren?

Dit artikel is gesponsord door Payhawk.