cm: nieuwspanel: Werken in Finance & Control, leuker dan je denkt!

cm: nieuwspanel: Werken in Finance & Control, leuker dan je denkt!

Met ruim 25 jaar werkervaring in de markt van 'personeelsbemiddeling' in interim Finance-posities heb ik de laatste jaren de nodige trends in deze markt gezien. De interesse voor posities in Finance & Control onder jongeren loopt terug. Een baan in Finance & Control is leuker dan je denkt.

Deze trends zie ik alleen vanuit mijn actieve rol in dit werkveld in mijn huidige rol als businesspartner bij HighQ maar zeker ook vanuit de diverse rollen die ik daarnaast heb ingevuld ten behoeve van verschillende Hogescholen en als voormalig bestuurslid/voorzitter en tegenwoordig ambassadeur van ‘Future Fit Financials’.

Wat mij vooral opvalt de laatste jaren is de teruglopende interesse voor posities in Finance & Control onder jongeren. Veel jonge financials in de dop stoppen bovendien al vroegtijdig met hun opleiding omdat zij blijkbaar niet voldoende geïnspireerd en geënthousiasmeerd worden.

Echt jammer, want een baan in Finance & Control is leuker dan je denkt. Je moet het alleen zelf zien en willen ontdekken. Je kunt dat ontdekken door jezelf te ontwikkelen met passende opleiding(en) en het opdoen van werkervaring, door interesse te tonen in de organisatie waarvoor je werkt en de collega’s waarmee je werkt. In een Finance & Control-functie raak je alle aspecten van een organisatie en kan je met het registreren van data, het rapporteren en analyseren en het toepassen van de modernste technieken een belangrijke bijdrage leveren aan het managen van organisaties.

De basis op orde

Het onderwijs speelt als eerste in de keten een cruciale rol bij het aantrekkelijker maken van Finance & Control en het voorbereiden van toekomstige spelers binnen dit vakgebied. Op zowel mbo- als op hbo-niveau zijn er diverse stappen die zowel het onderwijs als organisaties kunnen nemen om meer jonge financials aan te trekken en door te ontwikkelen tot waardevolle Financials. Een aantal belangrijke pijlers daarbij zijn:

1. Praktijkgerichte benadering

Onderwijsinstellingen zullen zich nog meer moeten richten op praktijkgerichte benadering om studenten te voorzien van relevante praktijkervaring en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in Finance & Control. Hierbij is een actieve bijdrage van het bedrijfsleven essentieel.  Stageprogramma's, cases van bedrijven en gastcolleges van professionals dragen immers bij aan het ontwikkelen van praktische kennis en inzichten.

2. Focus op essentiële vaardigheden

Onderwijsinstellingen zullen, naast het ontwikkelen van een goede ‘boekhoudkundige basiskennis’,  een sterke focus moeten leggen op het ontwikkelen van ‘digitale vaardigheden’ bij studenten, zoals data-analyse, IT-kennis en begrip van opkomende technologieën zoals blockchain en AI. Dit stelt toekomstige Financials in staat om de digitale transformatie in Finance & Control te omarmen en erop in te spelen.

3. Soft skills en leiderschapsontwikkeling

Naast technische competenties is het essentieel om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van soft skills en leiderschapskwaliteiten. Communicatievaardigheden, teamwork, probleemoplossend vermogen en leiderschapsvaardigheden zijn van onschatbare waarde voor een toekomstige teamleider, manager en cfo.

De volgende stap

Vanuit een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen moeten de volgende stappen gezet worden om de landing en doorgroei van studenten te borgen.

1. Mentorschap en begeleiding

Organisaties kunnen mentorship-programma's opzetten om jonge talenten te begeleiden en hen te helpen bij hun professionele ontwikkeling. Door ervaren financials als mentoren in te zetten, kunnen jonge professionals groeien en zich voorbereiden op leidinggevende posities.

2. Aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden

Het bieden van duidelijke carrièrepaden en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie is essentieel om jonge financials te motiveren en te behouden. Dit omvat ook mogelijkheden voor training, certificeringen en specialisaties om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

3. Waardering en beloning

Organisaties moeten adequate beloningsstructuren bieden die talent aantrekken en behouden. Naast een competitief salaris kunnen extra voordelen zoals flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en een positieve werkcultuur bijdragen aan de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers.

De laatste stap

De meeste gesprekken die ik voer met relaties in het werkveld raken de kern van de zaak. De komende vijf jaar zullen er binnen het personeelsbeleid, met name gericht op Finance & Control, diverse trends en ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed zijn op het blijven boeien en binden van personeel. Deze trends in veranderende behoeften en verwachtingen van werknemers, vooral in een dynamisch beroepenveld als Finance &, Control zijn.

1. Flexibiliteit en werk-privébalans

Een belangrijke trend die als eerder is ingezet en de komende jaren zal doorzetten, is de focus op flexibiliteit en de werk-privébalans van werknemers. Finance-professionals waarde aan flexibele werktijden, de mogelijkheid tot thuiswerken en een goede balans tussen werk en privé. Organisaties die hierop inspelen, zullen aantrekkelijker zijn voor talent in Finance & Control.

2. Digitalisering en technologische vaardigheden

Met de voortdurende digitalisering van processen en systemen in Finance & Control, zullen finance-professionals steeds meer technologische vaardigheden nodig hebben. De integratie van data-analyse, AI en blockchain in Finance & Control-functies vereist een continue ontwikkeling van digitale skills bij werknemers.

3. Diversiteit en inclusiviteit

Het streven naar diversiteit en inclusiviteit in Finance & Control zal blijven toenemen. Organisaties die diversiteit omarmen en inclusieve werkomgevingen creëren, zullen aantrekkelijker zijn voor talent uit verschillende achtergronden en zullen profiteren van een bredere talentenpool binnen Finance & Control.

Door een combinatie van praktijkgericht onderwijs, continue ontwikkeling van digitale en leiderschapsvaardigheden, en de inzet van mentorship en doorgroeimogelijkheden door organisaties in de Finance & Control-sector, kunnen meer jonge talenten en zij-instromers worden aangetrokken en klaargestoomd worden voor Finance & Control-posities. Het is een gezamenlijke inspanning van onderwijsinstellingen en organisaties om de aantrekkelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden binnen Finance & Control te optimaliseren voor een succesvolle toekomst.

Wekelijks kijkt een professional uit ons cm: nieuwspanel terug op het nieuws. Deze week: Frans de Vos (op persoonlijke titel), ambassadeur van Future Fit Financials, een onafhankelijke vereniging voor en door financials, en als businesspartner verbonden aan HighQ.

Frans de Vos

Frans de Vos

Voorzitter Future Fit Financials

Frans de Vos is voorzitter van Future Fit Financials, vereniging voor en door financials, en als Businesspartner verbonden aan HighQ.